In uw beroep zult u wellicht regelmatig spreken in het openbaar of cliëntgesprekken voeren. Elke spreker heeft hierbij sterke punten,

maar er zullen altijd aandachtspunten zijn. Dit kan variëren van een te hoog spreektempo tot verkeerd stemgebruik. In het dagelijkse leven heeft iemand hier meestal weinig last van en wordt er bijna nooit aandacht aan besteed. Bij een presentatie, pleidooi of in een gesprek met een cliënt kan dit echter tot gevolg hebben dat de inhoudelijk goede boodschap toch minder goed overkomt. Met de producten van Speak Up Amsterdam is het voor iedereen mogelijk om zijn spreektecnhniek te optimaliseren.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking

Iemand heeft een goede presentatie waarbij hij gebruik maakt van een goede houding, er is interactie met de luisteraar en er is voldoende oogcontact. Inhoudelijk is het een goed betoog. Maar de spreker mompelt. Zoals wij dat noemen: er wordt te weinig gebruik gemaakt van lipronding en kaakdaling wat de verstaanbaarheid niet ten goede komt. Met een aantal aangereikte technieken kan dit enorm verbeteren zodat dit ervoor zorgt dat de inhoud beter over zal komen. Er wordt aandacht besteed aan de al aanwezige kwaliteiten van de spreker en het optimaal gebruiken ervan. Met onze workshop en training wordt dit gerealiseerd.

 

Nog een voorbeeld

Iemand heeft een goede presentatie waarbij hij gebruik maakt van een goede houding, er is interactie met de luisteraar en er is voldoende oogcontact. Inhoudelijk is het een goed betoog. Maar de spreker heeft een te hoog spreektempo met een lage intonatie. Voor de luisteraar is het moeilijk de gesproken informatie goed te verstaan en te verwerken. Met een aantal aangereikte technieken kan dit enorm verbeteren, wat ervoor zorgt dat de inhoud beter over zal komen. Tevens wordt aandacht besteed aan de al aanwezige kwaliteiten van de spreker en het optimaal gebruiken ervan. Met onze workshop en training kan dit worden gerealiseerd.

 

Speak Up Amsterdam

Is een jong bedrijf dat opgestart is in 2007. Het bedrijf is opgericht door Sophia Faber en Debbie Velten, beide logopedist en taalwetenschapper. Speak Up is in het leven geroepen vanuit de behoefte mensen de handvatten te geven om daadwerkelijk iets aan hun spreekvaardigheid te kunnen veranderen.  Speak Up Amsterdam begeleidt u en uw medewerkers bij het perfectioneren van hun spreekvaardigheid vanuit hun professionele, deskundige en specifiek logopedische invalshoek.